#МС #МГ #фонМСБългария #Подкрепа #МСПодкрепа #МГПодкрепа

#ПроектПсихологическаПодкрепаЗаХоратасМСиМГиТехнитеБлизки #НевролозитеИдватПриВас #ЗаедноКъмВърха #MSConnections #АзиНиеСвързани #MyInvisibleMS #НевидиматаМС

#WorldMSDay #МСДен #ЗаедноНаТерена #ИзбериБългария #МСнееПрисъда 

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

Made with Mobirise - Try here