Множествената склероза не е присъда

Сдружение "Избери България" цели да повиши информираността на обществото за болестта множествена склероза

Сдружение „Избери България“ организира информационната кампания "Множествената склероза не е присъда“ съвместно с Българското дружество по неврология, фондация „Множествена склероза България“ и Рош България .

Основната цел е да се повиши информираността на обществото за болестта множествена склероза и да се покаже напредъка в достъпа до лечение в България през последните години.

На страницата Сдружението ще можете да се срещнете с различни уважавани невролози от цялата страна, които да Ви разкажат за болестта и прилаганото лечение. Ще можете да се запознате с различни вдъхновяващи истории на пациенти, които ежедневно се борят със заболяването и да чуете техните ценни съвети.

Сдружението и фондацията няма претенции да предоставя изчерпателна медицинска информация. Не използвайте информацията, предоставена на тези сайтове и/или страници, за поставяне на диагноза и предписване на терапия. За всякакви въпроси, свързани със здравословното Ви състояние се консултирайте с Вашия лекар.


Видео материалите и статииите ще са достъпни за преглед във Фейсбук и YouTube канала на „Множествена склероза България”.

#МС #МГ #фонМСБългария #MyInvisibleMS #НевидиматаМС #ИзбериБългария #МСнееПрисъда 

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

Mobirise web creator - Click here