Дейности на фондация Множествена склероза България

Предвид настоящата кризисна ситуация единствено се провеждат виртуални срещи и
информационни кампании свързани с общността.

Фондация Множествена склероза България е в непрекъснат контакт с пациенти със заболяванията  Множествена Склероза и Миастения Гравис (МС/МГ) чрез провеждането на изнесени сесии, групови терапии за психологическа помощ и подкрепа, виртуални срещи през различни интернет платформи, създадените фейсбук групи и YоuTube канал, както и по време на различи други инициативи - мероприятия и кампании, провеждани ежегодно.

  • Изнесени сесии – провеждат се поне два пъти годишно през уикенда на различни части из  страната съобразени с нуждите и изискванията на участниците. Изнесените сесии имат различна насоченост, като до момента чрез фондацията са осъществени над 3 сесии в районите на Самоков (с. Говедарци), Троян (с. Балканец), Стара Загора (с. Ягода), където сумарно се включиха над 40 различни участника от над 10 региона в страната. Новини и насрочените дати биват оповестявани периодично във фейсбук групите „МС/МГ Психологическа подкрепа“ и „Множествена Склероза България“
  • Групови терапии за психологическа помощ – провеждат се ежемесечно в два града в страната  (София и Пловдив) с психолог, като се планира разширяване на обхвата с нови два града. Новини и насрочените дати биват оповестявани периодично във фейсбук групите „МС/МГ Психологическа подкрепа“ и „Множествена Склероза България“
  • Виртуални срещи – провеждат се ежеседмично в различни интернет платформи, като най-често  засега през ZOOM. Оповестяването на насрочените дати, час и тема биват оповестявани във Видео чат групата във фейсбук, както и в съответните фейсбук групи спрямо назначената тема.
  • Интернет контакти и връзки:

Имейл на фондацията

Уебсайт на фондацията 

Фейсбук страница на фондацията

YouTube канал


Предвид настоящата кризисна ситуация единствено се провеждат виртуални срещи и информационни кампании свързани с общността.

#МС #МГ #фонМСБългария #Подкрепа #МСПодкрепа #МГПодкрепа

#ПроектПсихологическаПодкрепаЗаХоратасМСиМГиТехнитеБлизки #НевролозитеИдватПриВас #ЗаедноКъмВърха #MSConnections #АзиНиеСвързани #MyInvisibleMS #НевидиматаМС

#WorldMSDay #МСДен #ЗаедноНаТерена #ИзбериБългария #МСнееПрисъда 

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

Designed with Mobirise site themes