КАК да се присъедините?

Следите нашите инициативи, виждате нашите проекти, имате идеи и можете да се включите и съдействате с нещо? Пишете  и споделете, ние търсим доброволци и сътрудници в почти всякакви области.

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

Created with Mobirise template