няМа да Спра

Фондация Множествена склероза България с любезното съдействие на Инна Иванова, фитнеси Титаниум и сдружение Избери България 

Фондация Множествена склероза България с любезното съдействие на Инна Иванова, фитнеси Титаниум и сдружение Избери България успя да реализира една дългопланувана инициатива в помощ на пациенти със затруднен достъп до рехабилитация. В текущите пандемични условия освен достъпът до фитнес зали и рехабилитацията е значително възпрепятствана. А движението за всички пациенти е от съществена важност за тяхното физическо и емоционално състояние. 


Инициативата се осъществява с любезното благотворително съдействие на Инна Иванова и фитнеси Титаниум.

Затова ние от фондация Множествена склероза България подехме тази инициатива и с помощта на различни контакти и сподвижници успяхме да заснемем няколко видео клипа с адекватни упражнения и участници от нашата общност с различен двигателен дефицит. С тази инициатива се надяваме да помогнем на голяма част от нашата общност особено в текущата пандемична криза. Видео клиповете съдържат подходящи упражнения, които да могат да се изпълняват в домашни условия, съобразени с тяхната необходимост, сложност и трудност.

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

Made with Mobirise free maker