Възможости да се свържете с нас

Освен ако вече не сме били в контакт и нямаме личните си телефони

1

Имейл

Имейлът ни е изписан отдолу на всяка страница.

2

Фейсбук страница

Връзка към фейсбук страницата също е наличен отдолу. През фейсбук страницата ни или през най-голямата фейсбук група на общността.

3

Лично

Заповядайте лично на някое от оповестените в интернет или на страницата ни събитие.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Адрес и контакт

гр. София

Email: bulgaria@msmg.foundation

ePAY Клиентски номер:

(КИН) 7054340127

Банкова сметка: 

BG96RZBB91551010420960

This page was created with Mobirise